Suport a l’administració local

Des de la Coordinadora SAD volem donar resposta a les necessitats de les administracions locals en relació a les persones en dependència i amb discapacitats de forma integral.

Podem col·laborar en trobar solucions win-win davant de:
• La falta de finançament i la necessitat de reducció de costos
• La millora de la qualitat i l’eficiència
• La coordinació dels serveis

Garantim la viabilitat dels serveis a les persones.

Les respostes que podem aportar són:
1. Integrar diferents serveis per reduir costos
2. Integrar agents del territori
3. Mobilitzar recursos extres: oferim gratuïtament Kits domòtics de segona generació

Experiència validada en:
– Servei de teleassistència amb la tecnologia més avançada
– Figura del cuidador d’emergència
– Gestió de xecs servei
– Model de coordinació de serveis i agents sobre el territori