Serveis

El valor afegit i diferenciador de SODALIS és, precisament, que reuneix una sèrie d’entitats especialitzades en diferents serveis que cobreixen tota la gama de necessitats d’atenció a les persones.

  • Assistència a la persona al seu domicili
  • Serveis terapèutics a domicili
  • Teleassistència i servei d’emergències 24h
  • Serveis residèncials
  • Servei de respir familiar
  • Centres ocupacionals
  • Servei d’integració laboral
Com a valor propi del Tercer Sector, els beneficis que obtindrà SODALIS seran reinvertits a capitalitzar el projecte o a les entitats fundadores, totes elles entitats sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

Es converteix el 100% de l’excedent de beneficis en acció social directa i millora de la qualitat i els serveis.

Aquest es un dels aspectes que tenen un valor diferencial des del punt de vista econòmic, garantint que el 100% de l’activitat de l’entitat s’invertirà en els treballadors, en la seva formació i es quedarà dintre del sector d’iniciativa social.

Volem una entitat rentable econòmicament, que sigui sostenible i de qualitat.