Què ens diferencia?

Amb SODALIS gràcies a l’experiència acumulada per les entitats de la plataforma oferim:

Capacitat de gestió competent i eficaç, amb un equip de gestió d’alt nivell que coneix en profunditat el sector i el servei i que ha acumulat una gran experiència en els darrers anys.

Capacitat ample de finançament, garantit per un acord amb entitats financeres per a articular un suport que cobrís les necessitats de finançament suficients.

Capacitat tecnològica, mitjançant les aliances necessàries amb empreses tecnològiques per poder oferir els últims avenços en aquest camp.

Capacitat operativa de prestació del servei, ja que en la plataforma hi participem entitats que ja estem els serveis.

Capacitat de comunicació per arribar a tothom amb una imatge d’eficàcia i capacitat per a competir.