Nou Operador SODALIS

Les entitats de la plataforma hem creat un nou operador per oferir al conjunt de les administracions i de la població un seguit de productes i serveis de proximitat basats en l’experiència assolida en aquests anys.

Un nou operador col·lectiu que pugui competir amb solidesa, solvència i eficàcia: SODALIS

La missió de SODALIS es aportar serveis integrals de qualitat en l’atenció a les persones mitjançant SIAD (Servei Integral d’Atenció Domiciliaria)

SODALIS és un mot llatí que significa “company”.

Volem que la proximitat impregni tota la nostra filosofia, tant amb els usuaris, les famílies i les persones que col·laboren amb el projecte.

Pròxims a la persona, pròxims al treballador i amb la suficient visió per poder aportar benestar incidint en la persona, la família i l’entorn, tot considerant les circumstàncies de l’usuari i el professional.